• Slide1

Dużo więcej, niż 5 milionów egzekucji rocznie prowadzą osoby pracujące jako komornik. Konstancin-Jeziorna jest miastem, w którym również mieszkają dłużnicy i wierzyciele, zatem nie odstaje od innych miejscowości pod tym względem. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problemy finansowe, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie czekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak jak może Ci pomóc komornik. Konstancin-Jeziorna w obszarze naszej działalności

Składając wniosek o windykację podstawową kwestią pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Konstancin-Jeziorna to rozwijająca się miejscowość, która leży na obszarze naszej działalności. Kwestie właściwości miejscowej są usankcjonowane prawnie i określane są na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Świadomość tych regulacji jest kluczowa podczas wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

W zasadzie każdy, kto wnioskował o wszczęcie egzekucji może wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W przypadku dokonania wyboru wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Warto wiedzieć jednak, że przepisy sprawy wskazują na okoliczności, w których komornik nie może zostać wybrany. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Konstancin-Jeziorna w centrum zainteresowania

Fundamentalną rzeczą jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Konstancin-Jeziorna leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem jeśli osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Konstancin-Jeziorna

Jesteś mieszkańcem miejscowości Konstancin-Jeziorna i zastanawiasz się nad skierowaniem sprawy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika z tejże miejscowości? Możesz dokonać takiego wyboru. Tak jak wyjaśniono powyżej, wierzyciel ma prawo do wybrania komornika sądowego z dowolnego rewiru poza sprawami:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wybór komornika – przykład

Przepisy polskiego prawa często ze względu na wymóg precyzji przedstawiane są w sposób niejasny dla przeciętnego obywatela. Dlatego najłatwiej przedstawić kwestię dokonania wyboru komornika sądowego na przykładzie. Dzięki temu dowiesz się, kiedy możesz dokonać wyboru komornika z dowolnego rewiru, a w jakich przypadkach będzie to niemożliwe.

Pan Jan K., nie mogąc wyegzekwować spłaty długu od pana Piotra Z., skierował sprawę do sądu i ją wygrał. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zwrócił się do komornika Konstancin-Jeziorna. Komornik sądowy zapoznał się z wnioskiem i stwierdził, że może wszcząć postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia dłużnika pana Piotra Z. oraz z jego ruchomości. Nie może jednak wszcząć postępowania egzekucyjnego z tytułu egzekucji nieruchomości dłużnika, ponieważ ta znajduje się w Szczecinie, który nie jest rewirem działania komornika sądowego Konstancin-Jeziorna. W związku z powyższym wierzyciel może wystąpić o II tytuł wykonawczy z ograniczeniem do wszczęcia egzekucji z konkretnej nieruchomości.

Ponadto wierzyciel powinien również wiedzieć, że w razie sytuacji, w której przez zakończeniem egzekucji komorniczej z wynagrodzenia dłużnika zajął je w innej sprawie komornik np. z Dworu Mazowieckiego, tylko ten komornik będzie właściwym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia pana Piotra Z.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.